جدول مسئولین دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی
رئیس دانشكده : دکتر ملیحه مهدوی malihe.mahdaviii 001
 

 رئیس اداره آموزشی و دانشجویی :

حسین ساربان


ob3kfgn1719 

 رئیس اداره پژوهش  :

سیده فاطمه میرجعفری

p
 

 

 جدول گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده
مدیرگروه مقطع
کارآفرینی (آموزش عالی) دکتر مجید اشرفی دکتری

زبان و ادبیات فارسی 

دکتر ملیحه مهدوی

کارشناسی ارشد،کارشناسی

پژوهش هنر

غلامرضا حسنی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزش

دکتر فریدون آزما

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی و امور بانکی

  کارشناسی ،کاردانی،کارشناسی ناپیوسته 

آموزش زبان انگلیسی 

دكتر ندا فكری

دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ناپیوسته،کاردانی

معارف اسلامی

سید علی طاهری

کاردانی و کارشناسی

حقوق

دکتر سید ولی الله حسینی  کارشناسی ارشد
حقوق علیرضا ابراهیمی فرد کارشناسی
معماری سعید اكبری کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
 روانشناسی  معصومه  دامغانی کارشناسی ارشد
 موسیقی غلامرضا حسنی کارشناسی

 

*جدول دروس و ترمی دانشکده علوم انسانی

 *جدول دروس وترمی کاردانی امور بانکی مخصوص ورودی 84 به بعد 
  مشاهده    
 *جدول ترمی کاردانی ناپیوسته معماری 
  مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته معماری   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته موسیقی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته نقاشی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ناپیوسته ادبیات و زبان فارسی    مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته ادبیات و زبان فارسی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی پیوسته و  ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی   مشاهده
 *جدول دروس کاردانی و  کارشناسی پیوسته گروه زبان انگلیسی   مشاهده
 *جدول دروس رشته علوم اقتصادبازرگانی کارشناسی پیوسته   مشاهده
 *جدول دروس كارشناسي ارشد ادبيات و زبان فارسی   مشاهده
 *جدول ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش هنر   مشاهده 
 *جدول دروس کارشناسی ارشد حقوقی عمومی
  مشاهده
 *جدول دروس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی   مشاهده
 *جدول دروس کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی   مشاهده
*جدول دورس دکتری کارآفرینی  ورودی 94   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش و بهسازی منابع انسانی   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی ارشد رشته حقوق - ثبت اسناد و املاک   مشاهده
*جدول ترمی کارشناسی پیوسته رشته حقوق   مشاهده
جدول دورس كارشناس پیوسته رشته حقوق - 95 به بعد   مشاهده
جدول دورس كارشناسی پیوسته رشته حقوق-95 به بعد   مشاهده
جدول دورس كارشناسی رشته حقوق - 95 به بعد   مشاهده
جدول ترمی  كاشناسی پیوسته رشته حقوق- 95 به بعد   مشاهده

*فرمهای دانشکده علوم انسانی

*فرم پروپوزال
دریافت فرم
*فرم استعلام موضوع رساله/پایان نامه دریافت فرم
*فرم الف پیشنهاد عنوان رساله دکتری کارآفرینی دریافت فرم
*اخلاق پژوهش
دریافت فرم
*فرم رزومه دریافت فرم
*فرم اعلان آمادگی دفاع دریافت فرم
*شیوه آدرس دهی برای مقالات دریافت فرم
*شیوه نگارش پایان نامه دریافت فرم
*جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد   دریافت فرم
*فرم تحویل نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد دریافت فرم
*تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد  دریافت فرم
*فرم تعهد عدم ارائه مقاله دریافت فرم
*فرم کد استاد   دریافت فرم
*فراخوان افراد برای شرکت در جلسه دفاع دریافت فرم
*تعهد استفاده از مهلت قانونی جهت ارائه مقالات دریافت فرم 
*فرم شرکت در جلسه دفاعیه  دریافت فرم 
*کاربرگ تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد دریافت فرم 
*کاربرگ درخواست تصویب موضوع پایان نامه  دریافت فرم
*گزارش پیشرفت پایان نامه  دریافت فرم 
*فرم صورتجلسه دفاع دریافت فرم
*فرم نمره مقاله دریافت فرم
*مراحل تصویب پروپوزال و دفاع پایان نامه ها دریافت فرم
*فرم تاییدمقاله دریافت فرم
*فرم تایید اصلاحات دریافت فرم
*فرم شركت در جلسات دفاع دریافت فرم
 برنامه کلاسی دانشجویان ارشد حقوق ثبت مشاهده
برنامه کلاسی دانشجویان دکتری کارآفرینی ورودی های 93 مشاهده
برنامه اجرایی دکتری کارآفرینی ورودی مهر - ترم بهمن 95-94 مشاهده
برنامه اجرایی دکتری کارآفرینی ورودی بهمن - ترم بهمن 95-94 مشاهده
*فرمهای مربوط به تنظیم پایان نامه رشته زبان انگلیسی
*Approval Page
مشاهده
*Declaration مشاهده
*Table of Contents مشاهده
*Title Page مشاهده

 

جدول رشته ها و مقاطع موجود

ردیف دانشکده گروه نام رشته مقطع
1  علوم انسانی  کارآفرینی  کاآفرینی -آموزش عالی دکتری
2 علوم انسانی زبان آموزش زبان انگلیسی دکتری
3 علوم انسانی ادبیات زبان و ادبیات فارسی دکتری
4 علوم انسانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
5 علوم انسانی معماری معماری داخلی کارشناسی ارشد
6 علوم انسانی حقوق ثبت اسناد و املاک کارشناسی راشد
7 علوم انسانی تصوف و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد
 8 علوم انسانی ادبیات زبان و ادبیات فارسی -ادبیات تطبیقی(فارسی - عربی) کارشناسی ارشد
9  علوم انسانی ادبيات
 زبان و ادبیات فارسی كارشناسي ارشد
10  علوم انسانی  حقوق
 حقوق عمومی
کارشناسی ارشد
11  علوم انسانی زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی كارشناسي ارشد
12  هنرمعماری
 هنر  پژوهش هنر
کارشناسی ارشد
13 علوم انسانی مدیریت آموزشی آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد
14
علوم انسانی معماری مهندسی فضای سبز کارشناسی ارشد
15
علوم انسانی معماری مدیریت پروژه و ساخت کارشناسی ارشد
16 علوم انسانی حقوق حقوق کارشناسی
17 علوم انسانی معماری مهندسی معماری کارشناسی
18  هنر معماری
 هنر  نمایش -کارگردانی
كارشناسي
19  هنرمعماری  هنر  نقاشی
کارشناسی
20  هنر معماری  هنر  سینما كارشناسي
21  هنرمعماری  هنر  موسیقی کارشناسی
22  علومانسانی  اقتصاد  علوم اقتصادی- اقتصادبازرگانی كارشناسي
23  علوم انسانی  زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی كارشناسي
24  علوم انسانی  زبان وادبيات فارسي  زبان و ادبیات فارسی كارشناسي
25  علوم انسانی  زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
26  علوم انسانی  زبان وادبيات فارسي  زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته
27  هنر معماری  هنر  علمی ارتباط تصویری
کارشناسی ناپیوسته
28  هنرمعماری  معماری  علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
29  هنرمعماری  معماری  مرمت و احیاء بناهای تاریخی کارشناسی ناپیوسته
30  علوم انسانی  زبان انگليسي  آموزش زبان انگلیسی کاردانی
31  علوم انسانی  زبان وادبيات فارسي  زبان و ادبیات فارسی کاردانی
32  علوم انسانی  اقتصاد  امور بانکی کاردانی
33  هنرمعماری  معماری  معماری کاردانی
34  هنر معماری  هنر  هنرهای تجسمی - نقاشی
کاردانی

                          

اطلاعیه آزمون جامع دانشجویان دکتری کارآفرینی ورودی 93